Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna Łódź.

obsługa prawna firmyPomoc prawna dedykowana przedsiębiorcom wymaga perfekcyjnej znajomości nie tylko prawa spółek, ale również prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa administracyjnego, a w wielu przypadkach również prawa międzynarodowego.
Nasza Kancelaria Prawna zajmuje się szeroko pojętą reprezentacją firm, spółek oraz osób fizycznych przed niemal każdą instytucją – sądami, organami egzekucyjnymi, a także organami administracyjnymi. Współpracujemy z Klientem w formie stałej bądź wyłącznie doraźnej – w nagłych przypadkach.
To, co wyróżnia nas na tle licznych podmiotów konkurencyjnych to fakt, iż nasza współpraca jest niezależna od stopnia rozwoju danego podmiotu. Nie tylko pomagamy dobrać odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie również opodatkowania, ale także pomagamy naszym Klientom założyć daną spółkę, łącznie z oddziałem przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.
Na życzenie Klienta zajmujemy się kwestiami związanymi z opracowaniem dokumentacji spółki oraz dokumentacji korporacyjnej, a także umowami i uchwałami regulującymi np. relacje między wspólnikami. Jeśli chodzi o podmioty działające już na rynku, dokonujemy kompleksowej analizy sytuacji prawnej firmy, doradzamy zarówno przy tych mniejszych, jak i nieco większych transakcjach sprzedaży podmiotu lub jego części, opracowujemy niezbędną dokumentację, a także zajmujemy się kwestiami przekształceń, łączenia, podziału oraz przejęć podmiotów gospodarczych – łącznie z audytem.
Można śmiało stwierdzić, iż pomagamy naszym Klientom Indywidualnym oraz Biznesowym na każdym etapie funkcjonowania podmiotu gospodarczego – przy jego zakładaniu, funkcjonowaniu, przekształcaniu czy sprzedaży. Nie tylko reprezentujemy przedsiębiorców, ale także oferujemy im kompleksową pomoc prawną w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji. Nie pomijamy kwestii związanych z windykacją należności czy też negocjacjami z osobami trzecimi np. partnerami handlowymi.
Obsługa prawna firm i spółek świadczona jest na podstawie dogodnych dla Klienta umów, zawieranych na czas określony bądź nieokreślony lub w systemie doraźnym. Zależnie od potrzeb naszego Kontrahenta, możliwy jest kontakt osobisty bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail czy rozmowy telefonicznej. Wszystkie czynności związane z obsługą prawną świadczoną przez naszą Kancelarię są ściśle ewidencjonowane i raportowane – tak, by nasz Klient mógł w każdym momencie zapoznać się z tym, co robimy bądź już zrobiliśmy.
Szczegółowy zakres podejmowanych przez naszą Kancelarię działań, zależny jest od potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Standardowa opieka oscyluje w granicach szeroko pojętego wsparcia przy zakładaniu przedsiębiorstwa, a także oceny prawnej dokumentacji firmowej, doradztwa z zakresie wyżej wymienionych gałęzi prawa, reprezentowania Klienta przed podmiotami zewnętrznymi oraz windykacji należności.

Zapraszamy do kontaktu.