Prawo Karne

prawo karne adwokat łódźKancelaria Adwokacka specjalizuje się w udzielaniu pomocy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń. Powadzenie spraw karnych jest zadaniem bardzo wymagającym, oprócz posiadania bardzo dużej wiedzy merytorycznej adwokat prowadzący sprawę karną musi też być osobą niezwykle odpowiedzialną i odporną na stres. Sprawom karnym często towarzyszy presja otoczenia i opinii publicznej.

 

Obrona oskarżonych i podejrzanych:
Bardzo często jest tak, że adwokat jest jedynym sprzymierzeńcem oskarżonego. Praktyka pokazuje, że zdecydowana większość spraw karnych kończy się wyrokami skazującymi, dlatego tak ważnym jest aby zmaksymalizować swoje szanse powierzając sprawę odpowiedniemu adwokatowi obeznanemu w sprawach karnych.

Reprezentacja osób pokrzywdzonych:
Pomagamy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej. Naszym głównym celem jest pomoc w sprawiedliwym ukaraniu osoby która dopuściła się przestępstwa i dochodzenie należnej rekompensaty dla osoby poszkodowanej.

 

Kancelaria Adwokacka mecenas Moniki Kucwaj-Zarzyckiej świadczy pomoc prawną z zakresu dotyczącego m.in.:

 • Wypadki komunikacyjne, spowodowanie wypadku drogowego
 • Reprezentacja oskarżonego na każdym etapie prowadzonego postępowania
 • Przerwy w odbywaniu kary
 • Warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Odroczenie wykonania kary
 • Sporządzanie pism m.in. odwołań, zażaleń i apelacji
 • Przestępstwa narkotykowe (posiadanie, handel)
 • Prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających (alkoholu bądź narkotyków)
 • Oszustwo (wyłudzenie, oszustwo kredytowe)
 • Przestępstwa komputerowe (hacking, prześladowanie w internecie, kradzież środków z kont bankowych)
 • Nękanie (mobbing, stalking, cyberstalking)

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dzięki ugruntowanej wiedzy merytorycznej, wysokiemu zaangażowaniu i dużemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw karnych możesz mieć pewność, że Twoja sprawa karna zostanie poprowadzona w optymalny sposób, a wypracowane rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Kontakt.

prawo karne adwokat łódź