Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu

Odszkodowanie od szpitala

odszkodowanie od szpitala łódźMedia coraz częściej donoszą o wypadkach, które mają miejsce w szpitalach. Szacuje się, że około 6% wszystkich pacjentów przebywających na szpitalnych oddziałach zostaje zakażonych podczas hospitalizacji. Lekarze czy personel medyczny pracujący w placówkach leczniczych mają, na co dzień do czynienia z ratowaniem życia ludzkiego. Pacjent mający problemy ze zdrowiem udając się do szpitala liczy na udzielenie mu fachowej pomocy i wierzy, że dzięki niej wróci do pełni sił. W znaczącej większości przypadków personel medyczny należycie wykonuje swoje obowiązki, jednakże zdarzają się przypadki uchybień, które w konfrontacji z życiem ludzkim nie powinny mieć miejsca. Toteż, jeżeli stali się Państwo ofiarą błędu lekarskiego czy doznaliście Państwo uszczerbku na zdrowiu, np. w wyniku zakażenia w szpitalu to zgodnie z prawem mają Państwo możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu.

Do zakażenia w szpitalu może dojść z wielu przyczyn, wśród nich należy wyróżnić:

  • wkucia dożylne lub dotętnicze,
  • zabiegi chirurgiczne lub endoskopowe,
  • wszczepienie ciała obcego, np. implantu.

Do najgroźniejszych zakażeń szpitalnych należy zaliczyć zarażanie żółtaczką (WZW typu B, WZW typu C) lub HIV.

Używanie niesterylnego sprzętu medycznego to główne źródło zakażeń, do których dochodzi w placówkach medycznych podczas udzielanie świadczeń zdrowotnych. Bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty to najczęstsze czynniki chorobotwórcze wszczepiane pacjentom poprzez niezachowanie należytych norm bezpieczeństwa i higieny w szpitalach.

Szpital, jako placówka medyczna ma obowiązek zapłacić odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych. Toteż, jeśli pacjent zostanie zakażony w trakcie leczenia szpitalnego to po udowodnieniu winy placówce (np. poprzez przedstawienie stosownej dokumentacji medycznej) może uzyskać rekompensata w formie świadczenia pieniężnego. Kwota odszkodowania jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu, czasu trwania leczenia, a także zależy od rodzaju zabiegów, którym był poddawany pacjent.

Szpital niezwykle rzadko przyznaje się do winy, jaką zarzuca mu pacjent. Toteż dochodzenie swoich praw przez pacjenta, np. w wyniku zakażenia organizmu przeważnie wiąże się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Podstawową zasadą przy określaniu wysokości należnego odszkodowania jest jak najpełniejsze zrekompensowanie strat jakie poniósł pacjent. Zatem to sąd opierając się wiedzą biegłych, po wnikliwym zbadaniu każdej sprawie indywidualnie określa wysokość odszkodowania. Z tytułu zakażenia organizmu nie istnieją limity przyznawania odszkodowania.
Jeżeli zaś w wyniku zakażenia pacjent utraci możliwość wykonywania zawodu to ma prawo otrzymywania od szpitala renty, która będzie uwzględniała zarówno utracone zarobki jak i potrzeby związane z leczeniem. W przypadku śmierci poszkodowanego pacjenta kwota odszkodowania należy się, zgodnie z prawem, spadkobiercom. Za śmierć bliskiej osoby rodzinie przysługuje odszkodowanie. Każda pokrzywdzona przez personel medyczny osoba ma prawo do ubiegania się o naprawienie szkód w formie pieniężnej.

Dowiedz się czy należy Ci się odszkodowanie od szpitala. Przy sprawach odszkodowawczych za zakażenie w szpitalu Kancelaria nie pobiera opłat wstępnych. Zadzwoń i umów się na niezobowiązujące spotkanie.