Zakres usług Kancelarii Adwokackiej

kancelaria adwokacka łódźKancelaria Adwokacka Łódź zaprasza do zapoznania się z zakresem świadczonych usług.

 

 

 

Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii z zakresu różnych dziedzin prawa w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, w szczególności:

 • Szeroko rozumianego prawa cywilnego:
  • sprawy rodzinne ( m.in. o rozwód, separację, podział majątku, alimenty)
  • spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, dział spadku, zachowek, spis inwentarza)
  • odszkodowawcze (m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, przy pracy, szkody wywołane błędami lekarskimi, zakażenia szpitalne)
  • dotyczące nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, wywłaszczenie nieruchomości, użytkowanie wieczyste)
 • spółdzielczego oraz handlowego (obsługa prawna spółdzielni oraz spółek, reprezentacja w sprawach sądowych oraz w negocjacjach, sporządzanie opinii prawnych oraz aktów wewnętrznych spółek i spółdzielni)
 • pracy (m.in. odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz ukarania karą porządkową, odszkodowania od pracodawcy, żądanie przywrócenia do pracy, o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz nadgodzin).
 • prawa karnego (reprezentacja przed organami ścigania, obrona w postępowaniu przed sądem)
 • administracyjnego, budowlanego (reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi oraz sądem administracyjnym)

Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w zakresie działalności gospodarczej Klienta (aktów wewnętrznych). Kancelaria oferuje możliwość przygotowania umów stosowanych w obrocie gospodarczym, w tym między innymi:

 • umowy najmu
 • umowy sprzedaży
 • umowy dzierżawy
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy o pracę
 • umowy o świadczenie usług
 • umowy o współpracy
 • umowy użyczenia
 • umowa użytkowania
 • umowa cesji
 • umowy dostawy
 • umowy o zakazie konkurencji
 • umowy o roboty budowlane
  Akty wewnętrzne

 • statut
 • regulaminy organów spółki, spółdzielni
 • uchwał organów spółki, spółdzielni
 • umowy o pracę

Reprezentacja przed sądem

Reprezentowanie Klienta w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, przed organami ścigania, przed organami administracyjnymi oraz w prowadzonych negocjacjach i mediacjach.

Obsługa prawna

Stała obsługa prawna przedsiębiorców i instytucji (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek, stowarzyszeń). Umowa o świadczenie pomocy prawnej zapewnia najdogodniejszą dla Klienta formę obsługi prawnej. Cena takiej usługi jest znacznie niższa niż w przypadku pojedynczych zleceń, z góry określona i zapewnia pomoc prawną przez cały czas obowiązywania umowy. Porady mogą być udzielane w siedzibie Kancelarii, Klienta a także telefonicznie i drogą elektroniczną. Zapytania ze strony Klienta mogą być kierowane również drogą mailową oraz telefoniczną w godzinach pracy Kancelarii.