Dobry adwokat od spraw spadkowych Lódź

Kancelaria spadkowa Łódź

Zgodnie z art. 922. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na jedną lub na kilka osób. Spadkiem mogą być zarówno dobra osobiste, pieniądze, nieruchomości, jak i działalność gospodarcza, a nawet posiadane za życia przez spadkodawcę zwierzęta. Zaliczają się do niego również długi spadkowe, które przechodzą na spadkobierców w chwili przyjęcia spadku.

Kancelaria Adwokacka adwokat Moniki Kuczaj-Zarzyckiej mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dla swoich klientów specjalizuje się nie tylko w świadczeniu usług z zakresu między innymi takich kategorii jak adwokat wypadki drogowe Łódź, prawnik prawo pracy Łódź, adwokat alimenty Łódź czy rozwód Łódź. Oferta naszej kancelarii prawnej obejmuje również udzielanie pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Reprezentacja klienta w sądzie, a więc przeprowadzenie postępowania z udziałem adwokata reprezentującego stronę czy pomoc prawnika w postaci świadczenia porad prawnych znajdująca się w ofercie kancelarii adwokackiej jest nierzadko niezbędna w toczonych sprawach spadkowych, których przedmiotem jest pozostawiona po zmarłym masa spadkowa.

Porady prawne prawo spadkowe Łódź

Spadkobiercy mogą zostać wskazani w testamencie, choć ich prawo do dziedziczenia wynika nierzadko z ustawy, zgodnie z którą spadek przysługuje najbliższym zmarłego – osobom spokrewnionym ze spadkodawcą więzami krwi lub więzią prawną (np. małżonkowi). Kolejność dziedziczenia spadku zgodnie z przepisami na temat dziedziczenia ustawowego prezentowana jest w kodeksie cywilnym w następujący sposób:
Art. 931. [Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych]
§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W przypadku braku zstępnych zmarłego (zstępni spadkodawcy to między innymi jego dzieci) powoływany do spadku z ustawy jest jego małżonek oraz rodzice. Dział spadku polega wówczas na przyznaniu każdemu z rodziców jednej czwartej całości pozostawionej masy spadkowej. Natomiast jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, to zgodnie z prawem spadkowym udział spadkowy matki spadkodawcy, która dziedziczy w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. Jeśli stwierdzony zostanie brak zstępnych i małżonka spadkodawcy, masę spadkową dziedziczą odpowiednio inni bliscy zmarłego – w zgodzie z zasadami ustalonymi w zakresie prawa spadkowego. Spadkobiercami ustawowymi są:

  • małżonek,
  • zstępni, a w tym m.in. dzieci, wnuki i prawnuki,
  • wstępni, a w tym m.in. rodzice, dziadkowie i pradziadkowie,
  • rodzeństwo i zstępni rodzeństwa,
  • zstępni dziadków, a w tym m.in. wujowie, stryjowie i ciotki,
  • pasierbowie, których rodzice nie dożyli otwarcia spadku,
  • gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy,
  • Skarb Państwa.

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W związku z tym, jeżeli spadkodawca spisał testament, na przykład w formie aktu notarialnego, to ogół praw i obowiązków majątkowych wynikających z dziedziczenia przechodzi wyłącznie na spadkobierców testamentowych.

Porady spadkowe Łódź

Pomoc prawna Łódź? Łódź adwokat? Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się przygotowaniem klienta do rozprawy sądowej, reprezentacją strony przed sądem, a także udzielaniem porad prawnych, między innymi z zakresu skutków prawnych dziedziczenia, pism procesowych czy innych poszczególnych czynności mających związek z podjętą sprawą spadkową. Podczas konsultacji prawnych poruszane są na przykład kwestie związane z odrzuceniem spadku pozostawionego przez spadkodawcę. Adwokat wyjaśnia też nierzadko klientom, czym jest instytucja dziedziczenia, jak ustalić hierarchię ważności dokumentów oraz jakie dokładnie usługi realizuje radca prawny i adwokat.
W celu odpowiedzi na zadawane przez klienta pytania nasi adwokaci szczegółowo zapoznają się z omawianą przez niego sprawą, co w połączeniu z wiedzą z zakresu różnych dziedzin prawa stanowi solidną podstawę do poruszania rozmaitych kwestii mających bezpośredni związek z prawem spadkowym oraz sytuacją klienta, na rzecz którego świadczona jest usługa mieszcząca się w kategorii: adwokat Łódź spadek, adwokat prawo spadkowe Łódź, adwokat spadek Łódź, adwokat Łódź sprawy spadkowe, adwokat od spraw spadkowych Łódź, prawnik Łódź sprawy spadkowe, radca sprawny sprawy spadkowe Łódź, radca sprawny spadki Łódź czy adwokat spadki Łódź.

Adwokat sprawy spadkowe Łódź

Radca prawny prawo spadkowe Łódź? Prawnik prawo spadkowe Łódź? Sprawy spadkowe adwokat Łódź? Prawo spadkowe adwokat Łódź? W naszej kancelarii adwokackiej świadczone są usługi mieszące się w wyżej wymienionych kategoriach, natomiast nasza oferta jest znacznie szersza. Wśród realizowanych przez reprezentujących nas adwokatów czynności znajdują się również inne usługi, między innymi z zakresu: pomoc w uzyskaniu odszkodowania Łódź, adwokat Łódź wypadek, obsługa prawna przedsiębiorców Łódź czy adwokat sprawy karne Łódź.

Kancelaria Prawna adwokat Moniki Kucwaj-Zarzyckiej służy fachową pomocą prawną, udzielaną z pełnym zaangażowaniem w takich kwestiach jak na przykład nabycie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych, zabezpieczenie spadku, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, uznanie spadkobiercy na wypadek śmierci spadkodawcy czy przyczyny wydziedziczenia, po którym następuje przejście praw i obowiązków majątkowych wynikających z dziedziczenia na innych spadkobierców.