Specjalizacja Kancelarii

Kancelaria adwokacka Moniki Kucwaj-Zarzyckiej specjalizuje się w:

Prawie cywilnym – jednym z obszarów działalności Kancelarii w zakresie prawa cywilnego jest pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań, przede wszystkim za wypadki komunikacyjne i wypadki przy pracy. Kancelaria zapewnia wsparcie nie tylko w staraniach o przyznanie odszkodowania, ale także w walce o podwyższenie przyznanej już sumy odszkodowania (najczęściej zaniżonej przez zakład ubezpieczeń).

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Sytuacja spadkobierców bywa skomplikowana, zwłaszcza, jeśli spadek (np. nieruchomość) dziedziczy kilku spadkobierców lub wiążą się z nim zobowiązania (np. kredyty hipoteczne). Fachowa pomoc prawna świadczona przez Kancelarię pomoże Państwu przebrnąć przez trudne postępowanie działowe z najkorzystniejszym rozwiązaniem. Zajmujemy się kwestiami takimi jak na przykład: podział majątku, sporządzanie i analiza testamentu, stwierdzenie ważności testamentu ustnego.

adwokat łódźCzęstymi sprawami prowadzonymi przez Kancelarię są sprawy rozwodowe. W tym przypadku w grę wchodzi nie tylko orzeczenie winy w sprawie rozwodu, ale także decyzja o prawie do opieki nad dziećmi, wysokość zasądzonych alimentów bądź podział majątku. Klientom, z którymi współpracujmy, zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie postępowania. Rozumiejąc, jak ciężkim przeżyciem jest rozwód pomagamy przejść przez formalności jego dotyczące w sposób jak najmniej bolesny i absorbujący Klienta.

Prawie spółdzielczym i handlowym – czyli wszelkich zagadnieniach prawnych, dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i spółdzielni. Kancelaria jest ukierunkowana na współpracę z przedsiębiorstwami – w tym ze spółdzielniami – i bazuje w tym zakresie nie tylko na doskonałej znajomości przepisów, ale także na kilkuletnim doświadczeniu. Usługą szczególnie ważną z punktu widzenia przedsiębiorstw jest reprezentowanie firm w negocjacjach, a także opracowywanie, opiniowanie i konsultowanie umów.

Prawie pracy – tylko dzięki odpowiedniej znajomości przepisów i aktualnych orzeczeń sądowych, pracownik ma szanse skutecznie dochodzić swoich praw w konfrontacji z pracodawcą. Klienci Kancelarii uzyskują pomoc m.in. w sprawach związanych z dochodzeniem wypłaty zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, odwołań od wypowiedzeń oraz kar porządkowych. Pomagamy również w walce o należne odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.