Porady, doradztwo i pomoc prawna Łódź

Doradztwo prawne Łódź

porady prawneZgodnie z art. 4. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaci Łódź – realizowana przez naszych adwokatów obsługa prawna, świadczona na podstawie ustawy oraz w zgodzie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Radę Adwokacką, a także podyktowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości i gwarantująca indywidualne podejście do każdej sprawy obejmuje więc szereg czynności, na które składa się między innymi udzielanie konsultacji prawnych.
Pomagamy klientom w odnalezieniu się w zawiłościach prawa i w zrozumieniu interesujących ich zagadnień, dzięki czemu nie muszą oni polegać na samodzielnym rozwiązaniu problemu. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw i reprezentowaniu klientów przed odpowiednimi podmiotami, a także w szeroko rozumianej edukacji prawnej. Oferowana przez nas pomoc prawna, mieszcząca się w kategorii: porady prawne – Łódź, kierowana jest do osób podlegających systemom zabezpieczenia społecznego oraz do wszystkich tych osób, które napotkały problemy w interpretacji prawa, na przykład rodzinnego, gospodarczego czy prawa pracy i w związku z tym nie wiedzą, jakich kroków dokonać, by ich sprawa zakończyła się sukcesem.
Świadczona przez nas usługa doradztwa prawnego, na przykład w zakresie kategorii: prawo pracy Łódź, jest kierowana nie tylko do osób prywatnych, ale i do podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych, a w tym miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Naszymi klientami są między innymi organizacje pozarządowe. Pomoc prawną mogą więc uzyskać w naszej kancelarii wszyscy klienci – niezależnie od tego, czy są reprezentantami przedsiębiorstwa lub organizacji, czy występują wyłącznie we własnym imieniu.

Kompleksowa obsługa prawna dla klientów z Łodzi i okolic

Jako kancelaria adwokacka z dużym doświadczeniem i doskonałym zorientowaniem w każdej dziedzinie prawa, a ponadto oferująca profesjonalne podejście do sprawy udzielamy porad prawnych w szerokim zakresie tematycznym. Swoim klientom proponujemy doradztwo prawne, w ramach którego omawiamy zagadnienia związane między innymi z takimi gałęziami prawa, jak prawo pracy, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo spadkowe czy prawo cywilne. Udzielamy pomocy osobom doświadczającym szkody doznanej na skutek różnych okoliczności, na przykład ze znaczną niepełnosprawnością ruchową będącą skutkiem wypadku w pracy czy wypadku komunikacyjnego oraz wielu innym klientom. Wsparcie kierowane jest również do osób zadłużonych, a także do tych, w przypadku których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa czy potrzebujących wsparcia profesjonalnych mediatorów. Kancelaria Prawna Moniki Kucwaj-Zarzyckiej, a tym samym kancelaria odszkodowawcza Łódź, specjalizuje się w:

 • odszkodowaniach,
 • obsłudze prawnej przedsiębiorstw,
 • obsłudze prawnej spółdzielni,
 • sprawach spadkowych,
 • prawie karnym,
 • sprawach rozwodowych,
 • prawie pracy,
 • sprawach rodzinnych i alimentach.

 

Konsultacje prawne dla osób starających się o uzyskanie odszkodowania

Adwokat Łódź wypadek. Zespół adwokatów, który reprezentuje naszą kancelarię prawną w Łodzi, udziela porad dotyczących między innymi spraw odszkodowawczych. Żądanie świadczeń finansowych ze strony naszych klientów jest kierowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, a w tym zakładów pracy, które nie wywiązały się z umowy zawartej z pracownikiem lub spowodowały inną szkodę uprawniającą pracownika do odszkodowania. Adwokat od wypadków drogowych Łódź? W ramach świadczonych przez nas usług pomagamy również w sprawach dotyczących odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Klienci naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi korzystają z udzielanych przez nas porad prawnych, chcąc uzyskać odszkodowanie za:

 • wypadek komunikacyjny,
 • wypadek przy pracy,
 • kradzież środków finansowych z konta bankowego,
 • zakażenie szpitalne,
 • naruszenie prawa autorskiego,
 • zniszczenie mienia.

 

Usługa doradztwa prawnego jako część obsługi prawnej firm i spółdzielni

Znajdujące się w ofercie Kancelarii Prawnej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej doradztwo prawne stanowi też część czynności wykonywanych w ramach usługi: obsługa prawna firm Łódź. Wspieramy naszych klientów w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez udzielanie im konsultacji prawnych mających na celu podejmowanie przez nich trafnych decyzji biznesowych. Z porad prawnych dla firm korzystają również ci przedsiębiorcy, którzy biorą udział w toczonym w ich sprawie postępowaniu sądowym.
W ramach usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych, a w tym prawników tworzących zespół naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi mieści się również udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spółdzielczego, czyli także z zakresu spraw mieszkaniowych, a nawet z zakresu administracji rządowej. Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółdzielni, na którą składa się między innymi fachowe doradztwo związane z takimi zagadnieniami, jak na przykład:

 • zakładanie spółdzielni,
 • spisywanie umów zawieranych przez spółdzielnię,
 • negocjacje biznesowe,
 • opracowywanie statutu i regulaminu spółdzielni.

 

Pomoc prawna udzielana przez adwokatów specjalizujących się w prawie spadkowym

Adwokat Łódź spadek. Wśród klientów naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi znajdują się również osoby, które z różnych względów potrzebują wsparcia adwokata od spraw spadkowych. Przedmiotem oferowanych przez nas konsultacji prawnych w Łodzi są między innymi spory spadkowe i wynikające z nich roszczenia bliskich zmarłego wobec spadkobierców testamentowych. Nasze doradztwo prawne skierowane jest również do osób uprawnionych do otrzymania masy spadkowej, które chcą odrzucić przysługujący im spadek oraz wszystkich tych klientów, którym zależy na poszerzeniu swojej wiedzy z zakresu prawa spadkowego.

 

Porady prawne dla osób oskarżonych i poszkodowanych w karnym postępowaniu sądowym

Adwokat Łódź sprawy karne. Do usług naszej kancelarii adwokackiej świadczonych na terenie Łodzi należy także udzielanie porad prawnych dla klientów będących jedną z dwóch stron w sprawie karnej. Pomagamy zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym. Oferowana przez zespół naszych adwokatów od spraw karnych z Łodzi pomoc prawna obejmuje więc usługę z zakresu: konsultacje prawne – Łódź realizowaną na przykład na rzecz osób planujących spisanie stosownego oświadczenia, sporządzenie apelacji w formie wniosku do sądu, czy pokrzywdzonych, którzy zamierzają wnieść daną sprawę do odpowiedniego organu.

 

Rozwody, alimenty i inne sprawy rodzinne jako przedmiot pomocy prawnej w Łodzi

Adwokaci Łódź rozwody. Również rozwody, alimenty oraz pozostałe zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowią przedmiot świadczonej przez nas usługi doradztwa prawnego. Reprezentujący nas adwokaci z Łodzi specjalizujący się w rozwodach to osoby uprawione do tego, by służyć radą naszym klientom i podpowiadać im, jakie kroki powinni wykonać, by uzyskać rozwód z orzekaniem bądź bez orzekania o winie. Klientom pomagamy również wtedy, kiedy starają się o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich drugiego rodzica czy ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa. Nasza pomoc skierowana jest także do tych klientów, w których przypadku konieczne jest przeprowadzenie mediacji za pośrednictwem środków porozumiewania się. Mediacja przeprowadzana z udziałem adwokata jest niekiedy niezbędna. Realizowane przez prawników z naszej kancelarii adwokackiej z Łodzi konsultacje prawne mają też na celu ustalenie wysokości alimentów, do których zobowiązany jest rodzic bądź były małżonek.
To tylko wybrane zagadnienia poruszane w ramach oferowanej przez nas pomocy prawnej z kategorii usług: adwokat – Łódź – sprawy rodzinne i alimenty. Porady udzielane w Kancelarii Adwokackiej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej dotyczą rozmaitych problemów z zakresu prawa cywilnego, a w tym problemu prawnego związanego z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

 

Prawo pracy i udzielane w jego zakresie konsultacje prawne w Łodzi

Zespół prawników, którzy reprezentują naszą kancelarię adwokacką w Łodzi, zajmuje się konsultacjami prawnymi mającymi związek z prawem pracy obowiązującym w Polsce. Także gałąź prawa obejmująca ogół regulacji prawnych w zakresie stosunku pracy występującego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz organizacji pracodawców i pracowników, partycypacji pracowniczej czy dialogu w stosunkach pracy, a także wszelkich układów i sporów zbiorowych należy do naszych specjalizacji. Usługa w postaci doradztwa prawnego realizowana na terenie Łodzi świadczona jest więc również na rzecz osób, które potrzebują wsparcia w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Porady prawne Łódź cennik

Koszt porad prawnych udzielanych w Kancelarii Adwokackiej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej jest uzależniony od wielu czynników. Zadanie zlecone przez klienta jest wyceniane przede wszystkim na podstawie zakresu naszej planowanej współpracy. Dlatego w celu zapoznania się z cennikiem świadczonych przez nas usług, w szczególności porady prawnej, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą kancelarią w Łodzi. Kwestię kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a jednocześnie ewentualnych kosztów sądowych omawiamy z klientami stacjonarnie w naszym biurze, telefonicznie lub mailowo – pod numerem telefonu i adresami zawartymi w zakładce „Kontakt”. Nie udzielamy porad w postaci bezpłatnej pomocy prawnej czy nieodpłatnej mediacji. Porada prawna – Łódź – cena? Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.