Skuteczny adwokat od prawa pracy Łódź

Prawnik prawo pracy Łódź

Wśród usług świadczonych przez przedstawicieli naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi znajdują się zarówno porady prawne, jak i przygotowywanie odpowiednich dokumentów oraz prowadzenie spraw klientów, a w tym ich reprezentacja w postępowaniu sądowym, na przykład przed sądami pracy. Jako adwokaci, dla których kodeks pracy stanowi źródło wiedzy niezbędnej do wykonywania pełnionej przez nas profesji, oferujemy kompleksową pomoc prawną: udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy stronę przed wybranymi organami, dbając przy tym o interes klienta i indywidualne podejście do problemu, a także pracując z pełnym zaangażowaniem w powierzone nam sprawy.

Adwokat prawo pracy zakres usług

Odpowiadamy więc na potrzeby klientów zainteresowanych nie tylko takimi kategoriami usług jak na przykład Łódź odszkodowania, adwokat prawo karne Łódź czy rozwody Łódź, ale i pomocą prawną obejmującą zagadnienia z zakresu prawa pracy. Do usług prawnika udzielającego pomocy prawnej osobom, które mają wątpliwości co do danego zagadnienia dotyczącego prawa pracy czy wymagających reprezentacji w sądzie pracy (reprezentowanie pracowników oraz reprezentowanie pracodawców), należy prowadzenie spraw związanych między innymi z takimi zagadnieniami, jak:

 • umowy o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie wewnętrznych regulaminów pracy,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • sprostowanie treści świadectwa pracy,
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • zawieranie układów zbiorowych pracy,
 • warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • rozwiązanie umowy o pracę,
 • wydawanie opinii przez zakładową organizację związkową w celu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę,
 • odszkodowania z tytułu wypadku w pracy,
 • obowiązki pracowników i pracodawców,
 • regulaminy pracy,
 • tworzenie związków zawodowych,
 • prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego,
 • regulaminy wynagradzania pracowników,
 • odwołanie od decyzji ZUS,
 • środki pochodzące z funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach swojej praktyki adwokackiej obsługujemy klientów indywidualnych, ale nie tylko, chcąc zadbać o interesy wszystkich osób wymagających wsparcia prawnika mającego doświadczenie w uczestnictwie w postępowaniach sądowych dotyczących prawa pracy. Oferujemy kompleksową obsługę – zarówno w zakresie wyżej wymienionych spraw oraz innych mających bezpośredni związek z kodeksem pracy, jak i w zakresie takich kategorii usług jak: sprawy spadkowe Łódź, adwokat od wypadków drogowych Łódź, adwokat sprawy rodzinne Łódź, rozwody Łódź, prawna obsługa firm Łódź, adwokat Łódź wypadek, prawna obsługa firm Łódź czy adwokat Łódź wypadek.

Kodeks pracy zakres regulacji prawnych

Sprawy związane z prawem pracy stanowią jeden z obszarów działalności naszej kancelarii adwokackiej zlokalizowanej w Łodzi. Dlatego wśród interesujących naszych prawników zagadnień z zakresu prawa polskiego znajdują się podstawowe zasady prawa pracy, do których należy między innymi:

 • swoboda nawiązania stosunku pracy,
 • poszanowanie dóbr osobistych pracowników,
 • zasada równego traktowania pracowników,
 • zakaz dyskryminacji,
 • godziwe wynagrodzenie za pracę,
 • prawo do wypoczynku,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zaspokajanie potrzeb pracowników,
 • ułatwianie przez pracodawcę pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zasada uprzywilejowania pracownika,
 • udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy.

Radca prawny czy adwokat specjalizujący się w prawie pracy to osoba, która ma wiedzę związaną ze wszystkimi wyżej wymienionymi podstawowymi zasadami prawa pracy oraz wszelkimi innymi kwestiami poruszanymi w kodeksie pracy. Zatem to właśnie do nich kierowane są osoby, które starają się (bezskutecznie) o prawnie im przysługującą rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymały nieuzasadnione wypowiedzenia umowy o pracę czy potraktowano je w inny, niezgodny z prawem sposób, co wymaga interwencji osoby trzeciej. Pomoc prawnika w tego typu sprawach okazuje się nierzadko nieocenionym wsparciem. Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły oferty przygotowanej przez Kancelarię Adwokacką Moniki Kucwaj-Zarzyckiej, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy Państwu informacji dotyczących świadczonych przez reprezentujących nas adwokatów usług.

Adwokat prawo pracy Łódź

Kancelaria adwokacka adwokat Moniki Kucwaj-Zarzyckiej świadcząca usługi w zakresie prawa pracy specjalizuje się między innymi w następujących sprawach: prawidłowe zawarcie stosunku pracy, ustalenie wypadku przy pracy, nieprawidłowości w wypowiadaniu umów o pracę, a nawet niezgodność z prawem rozwiązania umowy o pracę, współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz innych tego typu sprawach mających związek z kodeksem pracy. Odpowiadamy więc na potrzeby klientów, którzy są zainteresowani usługami dotyczącymi takich kategorii jak: porady prawne Łódź, adwokat prawo pracy Łódź, prawo pracy porady Łódź, adwokat Łódź prawo pracy, radca prawny Łódź prawo pracy, kancelaria prawo pracy Łódź, prawo pracy Łódź porady, pomoc prawna prawo pracy Łódź, porady prawne prawo pracy Łódź, prawo praca Łódź, Łódź prawo pracy czy adwokat prawa pracy.

Kancelaria prawna specjalizująca się w prawie pracy

Dobry adwokat Łódź? Dla naszych klientów możemy udzielić porady prawnej, dotyczącej na przykład złamania tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji, wypowiedzenia umowy o pracę, sprostowania świadectwa pracy czy innych wątpliwości natury prawnej, przygotować pozew o zapłatę wynagrodzenia do sądu pracy lub wykonać inną usługę prawną mieszczącą się w zakresie uprawnień adwokata.
Oferta kancelarii jest szeroka, dlatego w celu zapoznania się z jej szczegółami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania. Porady prawne Łódź cennik? Jeżeli chcą Państwo uzyskać informacje związane z kosztem świadczonych w naszej kancelarii adwokackiej usług bądź są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt – telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego biura zlokalizowanego w Łodzi.