Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Adwokat od wypadków drogowych Łódź

odszkodowanie za wypadek

Szkoda, która została doznana na skutek wypadku komunikacyjnego, może uprawniać do otrzymania odszkodowania w adekwatnej do jej rozmiaru wysokości. Niemniej pomimo przysługiwania świadczenia tego typu zakłady ubezpieczeniowe nierzadko utrudniają jego wypłatę lub zaniżają jego wysokość. Odszkodowanie może zostać obniżone, natomiast wyłącznie wtedy, kiedy:

  • wynika to z ustawy lub umowy,
  • poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody,
  • jego ograniczenie ma swoje źródło w zasadach współżycia społecznego.

Należy podkreślić, że prawo do odszkodowania należy się poszkodowanemu również w sytuacji, w której nie dostosował się on do wszystkich przepisów ruchu drogowego i na miejscu zdarzenia okazało się, że w trakcie wypadku nie miał on założonego kasku (motocykl), nie zapiął pasów bezpieczeństwa (auto) lub w inny sposób nie uwzględnił zasady bezpieczeństwa obowiązującej na drodze.
Chcąc dochodzić odszkodowania za doświadczoną w wypadku komunikacyjnym krzywdę na przykład w ruchu drogowym spowodowanym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, wiele osób decyduje się na pomoc prawną udzielaną przez kancelarię adwokacką. Jak pokazuje praktyka, pomoc adwokata okazuje się nierzadko niezbędna na każdym etapie postępowania, związanego na przykład z wypadkami drogowymi, do których doszło na polskich drogach.

Adwokat wypadki drogowe Łódź

Usługi, które są świadczone przez naszą kancelarię adwokacką z Łodzi, mieszczą się nie tylko w kategorii prawna obsługa firm Łódź, adwokat prawo karne Łódź, pomoc prawna prawo pracy Łódź czy prawo rodzinne adwokat Łódź. Kancelaria Adwokacka Moniki Kucwaj-Zarzyckiej zajmuje się szeroko pojętymi odszkodowaniami powypadkowymi. Reprezentujący nas adwokaci dążą do uzyskania przez klienta należytej rekompensaty za doznaną krzywdę, pociągając sprawcę wypadku do odpowiedzialności prawnej wynikającej poniekąd z odpowiedzialności cywilnej. Usługi świadczone przez naszą kancelarię, które dotyczą wypadków drogowych, są kierowane do każdej osoby wymagającej wsparcia radcy prawnego czy adwokata – niezależnie od tego, czy klientem jest uczestnik ruchu drogowego w postaci kierowcy, pasażera, pieszego, rowerzysty, motocyklisty czy pasażera sprawcy wypadku.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie również rodzinom, które w wyniku wypadku komunikacyjnego w ruchu lądowym straciły bliską osobę. Zajmujemy się dochodzeniem praw naszych klientów w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia czy nie posiadał ważnej polisy OC, w wyniku czego powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Reprezentujemy osobę bądź osoby poszkodowane przed instytucjami zewnętrznymi – nie tylko w sporach z ubezpieczycielem, ale również z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz przed sądami.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię adwokacką w Łodzi

Specjalizujemy się nie tylko w świadczeniu usług z kategorii radca prawny sprawy spadkowe Łódź czy rozwód adwokat Łódź, ale i w roszczeniach odszkodowawczych za wypadki komunikacyjne sprzed lat. Zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej prawem osoba, która nie była sprawcą wypadku, może uzyskać rekompensatę pieniężną za wypadek komunikacyjny nawet do trzech lat od zaistnienia zdarzenia czy od momentu diagnozy. Ciężki uszczerbek na zdrowiu może objawiać się dopiero po kilku miesiącach od czasu, w którym wypadek nastąpił. W przypadku, kiedy ubezpieczyciel nie chce wypłacić należnego poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym świadczenia, profesjonalna pomoc prawna, a dokładnie pomoc doświadczonego adwokata okazuje się nierzadko niezbędna.

Klientom Kancelarii Adwokackiej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej pomagamy uzyskać należytą rekompensatę, co dotyczy nie tylko jednorazowego odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, ale również zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z wypadkiem komunikacyjnym, renty, a także zwrotu utraconych zarobków w przypadku długich, aczkolwiek nie dożywotnich okresów niepełnosprawności. W przypadku rodzin osób, które na skutek wypadku komunikacyjnego poniosły śmierć, pomagamy w uzyskaniu jednorazowych odszkodowań, zwrotów kosztów leczenia oraz pogrzebu, renty alimentacyjnej (nie tylko na dzieci, ale również na małżonka) oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Skuteczny adwokat Łódź

Skuteczny adwokat Łódź specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych? Spowodowanie wypadku w takim mieście jak na przykład Łódź może skończyć się wejściem poszkodowanego i ubezpieczyciela na ścieżkę sądową. Problemy z uzyskaniem prawnie przysługujących poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych nie należą do rzadkości, w związku z czym prowadzenie spraw dotyczących wypadków drogowych mieści się w zestawieniu specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Moniki Kucwaj-Zarzyckiej zlokalizowanej w Łodzi.
Świadczona przez naszych adwokatów obsługa prawna, udzielana na podstawie ustaw oraz w zgodzie z zasadami ustalonymi w Okręgowej Radzie Adwokackiej bądź przez Ministerstwo Sprawiedliwości związana jest z gwarancją indywidualnego podejścia do każdej sprawy i obejmuje szereg czynności, na które składa się między innymi udzielanie porad prawnych mieszczących się w kategorii usług doradztwo prawne Łódź, choć również prowadzenie spraw odszkodowawczych znajduje się w proponowanej przez naszą kancelarię w Łodzi ofercie.
Odszkodowania Łódź? Adwokat Łódź wypadek? Usługi mieszczące się w podanych kategoriach są przeznaczone dla wszystkich tych osób, które mają problem z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, nie wiedzą, czy mogą ubiegać się o rekompensatę finansową, a także dla tych, które borykają się z kwestiami formalnymi dotyczącymi spraw odszkodowawczych będących skutkiem na przykład wypadku drogowego.