Wypadek przy pracy odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek w pracy i w drodze do pracy.

wypadek przy pracy odszkodowanieWypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Rozumiemy jak trudne jest to zdarzenie, nie tylko dla poszkodowanego ale również dla całej jego rodziny i najbliższych. Dlatego udzielamy pełnego prawnego wsparcie osobie która uległa wypadkowi podczas trwania całego postępowania. Wiemy także jak potrzebne są pieniądze, m.in. na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji dlatego na pierwszym miejscu stawiamy zawsze interes naszego Klienta i walczymy dla niego o najwyższe możliwe odszkodowanie.

Jako czynność związana z pracą rozumie się m.in.:

  • wykonywanie przez pracownika swoich obowiązków lub poleceń przełożonego
  • wykonywanie przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia)
  • przemieszczanie się pracownika w drodze z i do pracy
  • odbywanie podróży służbowej
  • odbywanie szkoleń lub stażu
  • wypadek przy pracy rolniczej

W sytuacji, gdy ulegniemy wypadkowi w pracy powinniśmy ubiegać się o odszkodowanie.

Kancelaria adwokacka pomaga w korzystny dla swoich Klientów sposób rozwiązywać takie sprawy. Pomagamy w ubieganiu się o odszkodowanie za wypadek w pracy, dochodzeniu o odszkodowanie od pracodawcy i ZUS.

Przy sprawach odszkodowawczych Kancelaria nie pobiera opłat wstępnych. Zadzwoń i umów się na niezobowiązujące spotkanie.

Wypadek przy pracy odszkodowanie.