Obsługa prawna spółdzielni

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółdzielni (np. mieszkaniowych, spożywców, pracy itd).
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa spółdzielczego. Bardzo dobrze znamy praktyczne kwestie i problemy prawne z którymi spółdzielnie mają styczność na codzień.

  • zakładanie spółdzielni
  • opracowywanie i analiza dokumentów (np. statutu i regulaminu spółdzielni)
  • bieżąca obsługa prawna spółdzielni
  • opiniowanie umów zawieranych przez spółdzielnie
  • reprezentowanie spółdzielni przed organami sądowymi i administracyjnymi
  • uczestnictwo w negocjacjach
  • opiniowanie prawne sporządzanych i podpisywanych umów

Oferujemy obsługę prawną spółdzielni na terenie Łodzi i całego województwa łódzkiego. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania i przedłożenia oferty współpracy.
obsługa prawna spółdzielni