Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Naprzemienna opieka nad dzieckiem

naprzemienna opieka nad dzieckiemNie ulega wątpliwości, że w pierwszej kolejności to sami rodzice powinni decydować o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej na wypadek rozłączenia. Przy braku porozumienia, mając na względzie naturalne prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania przez nich władzy, w tym może orzec, by dziecko mieszkało naprzemiennie u każdego z rodziców w okresach wskazanych w orzeczeniu. Jest to coraz częściej stosowany rodzaj wykonywania opieki nad dzieckiem żyjących w rozłączeniu rodziców. Choć nadal niestety zbyt rzadko.

Jak wynika z orzecznictwa sądowego w zakresie opieki naprzemiennej, zastosowanie tego rodzaju pieczy jest uzależnione od kilku czynników. W pierwszej kolejności należy wskazać, na kwestię możliwości osiągnięcia przez strony porozumienia w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Gdy bowiem strony zgodnie wniosły o opiekę naprzemienną Sądy taki wniosek stron najczęściej uwzględniają. Inaczej wygląda sytuacja, gdy rodzice nie są zgodni co do sposobu sprawowania opieki na dziećmi. Tutaj istnieje bowiem swoista rozbieżność. W obrocie prawnym funkcjonują bowiem orzeczenia, które stanowią, iż nie można przyjąć, że warunkiem sine qua non do wprowadzenia opieki naprzemiennej jest zgoda na nią obojga rodziców. Po pierwsze, jest to w sposób ewidentny niezgodne z założeniami legislatora. Po drugie, jest to nieprawidłowe również z punktu widzenia dobra dziecka. Sąd musi zważyć, że sprzeciw jednej ze stron może być warunkowany nie wolą czy dobrem dziecka, ale innymi względami, w tym względami ambicjonalnymi lub finansowymi.
Możliwe są zatem sytuacje, w których przy spełnieniu określonych przesłanek Sąd może orzec opiekę naprzemiennej nawet przy sprzeciwie jednego z rodziców. Jako okoliczności przemawiające za jej ustanowieniem należy wskazać prawidłowe relacje pomiędzy rodzicami oraz ich dobrą wzajemną komunikację. Sądy przyjmują bowiem, iż orzekanie opieki naprzemiennej w sytuacji nasilonego konfliktu między rodzicami nie służy dobru dziecka. W ocenie sądów, uprzedni, długotrwały brak współpracy i nagromadzenie złych emocji między rodzicami, wyklucza ustanowienie w wyroku rozwodowym lub w późniejszym postanowieniu opieki naprzemiennej. W toku postępowania sądowego należy zatem uważać, by nie doszło do utrwalenia obrazu rodziców jako kłótników, nie potrafiących wypracować wspólnego porozumienia w zakresie opieki na dzieckiem i przekładających własne ambicje nad dobro dziecka. Rodzice potrafiący rozmawiać i współpracować między sobą w sprawach dziecka, utrzymując prawidłowy kontakt umożliwiający podejmowanie wspólnych decyzji w zakresie spraw dziecka, mają znacznie większą szansę na uzyskanie orzeczenia o opiece naprzemiennej. Nie bez znaczenia pozostaje również odległość miejsc zamieszkania żyjących w rozłączeniu rodziców. Ułatwia to dowożenie dziecka do przedszkola, szkoły czy na zajęcia dodatkowe. Minimalizuje też zmiany w życiu dziecka po rozstaniu rodziców. Starając się o ustanowienie opieki naprzemiennej należy mieć również na względzie konieczność zapewnienia dziecku pokoju oraz niezbędnych do zamieszkiwania mebli i rzeczy codziennego użytku.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Łodzi lub (po wcześniejszym umówieniu spotkania) innych miastach województwa łódzkiego (Pabianice, Łowicz, Zgierz i inne). Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *