ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELI W SZKODACH KOMUNIKACYJNYCH

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych zarówno w szkodach osobowych jak i komunikacyjnych.  W tym zakresie adwokat Monika Kucwaj-Zarzycka posiada wieloletnie doświadczenie i dziesiątki pozytywnie zakończonych postępowań sądowych. Kancelaria świadczy usługi w zakresie zarówno ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela jak i żądania dopłaty do niesłusznie zaniżonego odszkodowania przy szkodach z OC sprawcy jak i własnego AC. 

Zapewne wielu z Państwa uczestniczyło w kolizji bądź wypadku drogowym. W wielu sprawach ubezpieczyciele niestety zaniżają odszkodowania bądź odmawiają ich wypłaty. Uzasadnienia są różne, najczęściej jest to:

  • obniżenie stawki za roboczogodzinę naprawy
  • zaniżenie wartości części (ceny części alternatywnych zamiast oryginalnych)
  • zakwestionowanie zakresu i sposobu naprawy (np. naprawa zamiast wymiany uszkodzonej części)
  • niezasadne rozliczenie szkody jako szkody całkowitej bądź zawyżenie wartości pozostałości
  • rabaty, które ubezpieczyciel mógłby uzyskać
  • ograniczenie okresu i kosztów najmu pojazdu zastępczego itd. 

odszkodowanie wypadekNależy jednak pamiętać, że decyzja ubezpieczyciela nie jest niepodważalna. Wręcz przeciwnie- najczęściej warto odwołać się od niej bądź w dalszej kolejności wystąpić na drogę postępowania sądowego. W jego toku można wykazywać odpowiedzialność ubezpieczyciela, nawet gdy ten twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę i/lub nie ponosi jej ubezpieczony w jego towarzystwie ubezpieczeń sprawca szkody. 

Czasem zdarza się również tak, iż ubezpieczyciel zakwestionuje swoją odpowiedzialność dopiero przed sądem bądź też zmieni decyzję co do rozliczenia szkody częściowej na szkodę całkowitą. W takiej sytuacji trzeba podjąć odpowiednie czynności procesowe- tj. zgłosić wnioski dowodowe mające na celu wykazanie naszych racji (np. dowód z dokumentów, z opinii biegłego, zeznań świadków) oraz przedstawić właściwą argumentację prawną.

Trzeba mieć na względzie, iż w toku procesu sądowego, koszty naprawy wyliczy biegły sądowy, który uczyni to na podstawie programu eksperckiego przy aktualnych cenach rynkowych. Biegły określi koszty robocizny, materiałów i części. Opinia rozstrzygnie kwestię uzasadnionego czasu oraz zakresu naprawy, w tym określi które uszkodzenia powstały w wyniku kolizji oraz czy uszkodzone części nadawały się do naprawy czy konieczna była ich wymiana. 

Jeżeli naprawiliście Państwo pojazd z użyciem części oryginalnych, to właśnie za takie, co do zasady powinien zapłacić ubezpieczyciel. Nie za części używane czy o porównywalnej jakości. Wykazania powyższych kosztów przed sądem znacznie ułatwi posiadanie faktury VAT za naprawę, holowanie, najem pojazdu zastępczego itd. Trzeba jednak podkreślić, że dla dochodzenia odszkodowania nie jest koniczne dokonanie naprawy pojazdu. Poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości rynkowych kosztów naprawy i pozostawić sobie pojazd w stanie uszkodzonym.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *