Rozwiązanie umowy leasingu przez bank

BANK ROZWIĄZAŁ Z TOBĄ UMOWĘ LEASING? NALICZYŁ GIGANTYCZNE KOSZTY ROZWIĄZANIA UMOWY, W TYM KARY UMOWNE I KOSZTY WINDYKACJI?
NIEKONIECZNIE SŁUSZNIE!

rozwiązanie umowy leasingu przez bankPrzez wiele lat orzecznictwo sądowe było bezwzględne dla przedsiębiorców, którzy zawarli niekorzystne dla nich umowy leasingu. Sądy powoływały się na profesjonalizm działania na rynku i fakt podpisania umowy, której postanowień obie strony powinny dotrzymać. Na szczęście od takiej linii zaczęto odchodzić. Zauważono, że trudno porównywać ogromne banki, leasingodawców zatrudniających całą rzeszę prawników do przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze bądź niewielkie spółki.

Tymczasem umowy chroniły i chronią głównie leasingodawców zastrzegając na ich rzecz szereg kar umownych w przypadku naruszenia przez leasingobiorcę umowy. Ogromne koszty windykacji, liczone jako procent od kwoty należnej bankowi, odebrany przedmiot leasingu sprzedany znacznie poniżej jego wartości, wysokie kary za każdy dzień bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu i inne niekoniecznie słuszne należności.

Często okazuje się, że koszty które mógł naliczyć leasingodawca powinny być znacznie niższe. Nie rzadko o dziesiątki a nawet setki tysięcy złotych. Dlatego w sprawie, w której leasingodawca wystąpił o zapłatą, należy walczyć (wnieść sprzeciw bądź zarzuty od nakazu zapłaty), nawet jeżeli podpisałeś weksel in blanco. Gdy masz wątpliwość czy leasingodawcy mógł obciążyć Cię tak wysokimi kosztami rozwiązania umowy leasingu skontaktuj się z kancelarią. Ocenimy wstępnie szanse powodzenia Twojej sprawy.

Kancelaria z powodzeniem prowadziła tego rodzaju sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *