Zwolnienia grupowe? Likwidacja stanowiska pracy? Połączenie pracodawców? Sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie!

zwolnienie z pracyPowszechnie przyjęło się, że gdy pracodawca zlikwiduje stanowisko pracy to takie zwolnienie jest definitywne i oprócz odprawy pracownikowi nie przysługą żadne inne roszczenia.

Otóż niekoniecznie. W pewnych bowiem sytuacjach, zwolniony pracownik może żądać przywrócenia do pracy bądź odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Odszkodowanie przykładowo przysługuje, gdy doszło jedynie do pozornej likwidacji stanowiska pracy. Obejmuje to sytuacje, gdy pracodawca tworzy stanowisko o innej nazwie, które jednak zakresowo odpowiada stanowisku zlikwidowanemu i to nawet tylko częściowo. Chodzi również o sytuacje, gdy pracodawca wprowadza nową strukturę organizacyjną, zmienia nazwę działu, inaczej dzieli zespoły działające w ramach tego działu, jednakże w rzeczywistości przedmiotowy dział nadal wykonuje tożsame bądź bardzo podobne zadania.

Pracodawca nie może również zwolnić pracownika powołując się na likwidację stanowiska pracy, a następnie stworzyć dwóch stanowisk na to miejsce. Co do zasady powinien zaproponować je zwalnianemu pracownikowi. Szczególnym przykładem jest zwalnianie członków kadry menedżerskiej. Tu prawie zawsze należy zaproponować inne stanowisko kierownicze, jeżeli pracodawca takim dysponuje.

W przypadku fuzji kilku pracodawców (np. banków) stanowiska najczęściej się dublują. Nieuchronnie oznacza to zwolnienia grupowe. Pracodawca ma jednak obowiązek wskazać kryterium doboru pracownika do zwolnienia. Musi zatem wyjaśnić dlaczego zwalnia tego a nie innego pracownika zatrudnionego na analogicznym stanowisku u któregokolwiek z łączących się pracodawców. Jeżeli tego nie zrobi, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie.

Gdy masz wątpliwość czy pracodawca w sposób prawidłowy rozwiązał z Tobą stosunek pracy, skontaktuj się z kancelarią. Ocenimy wstępnie szanse powodzenia Twojej sprawy.

Kancelaria z powodzeniem prowadziła tego rodzaju sprawy na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *